Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Karczewska Barbara

Barbara Alicja Karczewska

ur. w 1952 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2023
Biogram
Od 1982 r. współpracowała z konspiracyjnymi strukturami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, m.in. rozprowadzając „Tygodnik Mazowsze” i „Tygodnik Wojenny”. Jesienią 1983 r. po utworzeniu „Wolnego Pisma MOST”, podjęła współpracę z redakcją, uczestniczyła w składaniu i kolportażu pisma. Po przekształceniu „Wolnego Pisma MOST” w podziemne wydawnictwo MOST, kontynuowała współpracę do 1988 r. 
Od połowy lat osiemdziesiątych składała oraz rozprowadzała książki niezależnych wydawnictw Wers i Prawy Margines, m.in. pismo „Horyzont”. Rozpowszechniała również publikacje Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOVA i Solidarności Walczącej. W jej mieszkaniach w Warszawie odbywały się spotkania działaczy opozycji oraz znajdował się punkt dystrybucji wydawnictw. Działalność opozycyjną prowadziła do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków