Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Szewczyk Zbigniew
Zbigniew Antoni Szewczyk
ur. w 1947 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013

Biogram

Był członkiem NSZZ „Solidarność”. Powołany został na ćwiczenia wojskowe rezerwistów do JW 1636 na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem, na których przebywał w okresie od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. Ćwiczenia wojskowe nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa czy podnoszeniem umiejętności żołnierskich. Były za to formą walki z opozycją i represją polityczną. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN