Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krystyna Pikuła

ur. w 1949 roku w m. Wólka Łosiniecka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
W latach 1980-1981 zaangażowana w działalność „Solidarności” w Tomaszowie Lubelskim, była członkiem Zarządu i skarbnikiem Międzyzakładowych Komisji Koordynacyjnych w Tomaszowie. Po ogłoszeniu stanu wojennego nie zaniechała działalności związkowej, utrzymywała kontakty z działaczami struktur podziemnych „Solidarności” w Tomaszowie. Zajmowała się kolportażem podziemnej prasy i wydawnictw. Rozprowadzała literaturę i prasę bezdebitową, a także prowadziła związane z tym rozliczenia. Zaangażowana była także w rozpowszechnianie ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do sejmu PRL. Z tego powodu w dniu 9.04.1984 r. została zatrzymana na 48 godzin i poddana przesłuchaniu. Natomiast w dniu 11.04.1984 r., pod zarzutem redagowania i rozpowszechniania nielegalnego pisma „Roztocze”, sygnowanego przez „Solidarność” została aresztowana i objęta śledztwem prowadzonym przez WUSW w Zamościu i Prokuraturę Wojewódzką w Zamościu. Osadzona została w Zakładzie Karnym w Zamościu, a od 10.07.1984 w Areszcie Śledczym w Lublinie. Okres aresztowania dwukrotnie przedłużano. Areszt uchylono 27.07.1984 r. na podstawie amnestii z 21.07.1984 r. W 1987 roku w związku z podejrzeniem o udział Krystyny Pikuły w kolportażu literatury bezdebitowej przeprowadzono przeszukania w jej domu w Tomaszowie. Pani Krystyna Pikuła była współorganizatorką i uczestniczką uroczystości patriotyczno-religijnych i rocznicowych w Tomaszowie Lubelskim. Brała udział w konspiracyjnych spotkaniach środowisk opozycyjnych Tomaszowa oraz związanych z „Solidarnością” Rolników Indywidualnych w Komarowie, a także udostępniała swoje mieszkanie na zebrania. Z powodu swej działalności Pani Krystyna Pikuła była inwigilowana, zatrzymywana i pozbawiona wolności, a w jej domu przeprowadzano przeszukania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Eugeniusz Wilkowski, Solidarność na Ziemi Zamojskiej w latach 1980-1989, Chełm 2009
    • Marcin Dąbrowski, „Roztocze” [w] Encyklopedia Solidarności
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN