Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janusz Wawrzyniec Płóciennik

ur. w 1955 roku w m. Końskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019
Biogram
Janusz Wawrzyniec Płóciennik w październiku 1977 r. wspólnie z innymi osobami założył w Łodzi Niezależny Klub Dyskusyjny. Na terenie Łodzi utrzymywał kontakty z czołowymi działaczami Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, brał udział w spotkaniach opozycjonistów i uczestniczył w kolportażu materiałów bezdebitowych. Od 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KZ NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Państwowym „Dom Książki” w Łodzi. W kwietniu 1981 r. wziął udział w akcji ulotkowej z okazji rocznicy Zbrodni Katyńskiej i zorganizował w księgarni „Pegaz” skrzynkę kontaktową KSS „KOR”. W swoim mieszkaniu przechowywał znaczne ilości nielegalnych wydawnictw. 13.12.1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Łęczycy, a od 7.01.1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, skąd zwolniono go 11.06.1982 r. 
W latach 1977–1983 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej