Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janusz Franciszek Wróblewski

ur. w 1953 roku w m. Mińsk Mazowiecki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 106/2017
Biogram
W 1981 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Lokomotywowni Warszawa-Grochów. W latach 1982-1989 aktywnie uczestniczył w kolportażu ulotek i wydawnictw (m.in. CDN i Kurier Mazowsze), rozklejał w pociągach nalepki i plakaty Solidarności Walczącej. Uczestniczył w spotkaniach Duszpasterstwa Kolejarzy, uroczystościach religijno-patriotycznych oraz demonstracjach. Prowadził zbiórki pieniędzy na pomoc dla internowanych i ich rodzin.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków