Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wenta Stefan

Stefan Bronisław Wenta

ur. w 1949 roku w m. Łebunia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 73/2014
Biogram
Stefan Wenta pracował jako kierowca w PKS w Lęborku. W związku z prowadzoną przez niego działalnością opozycyjną w dniu 5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia rezerwy do Jednostki Wojskowej nr 1636 w Chełmie i przydzielony do 5 kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, służyło jedynie walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Z internowania został zwolniony 2 lutego 1983 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN