Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Możdżyński Bogdan

Bogdan Władysław Możdżyński

ur. w 1959 roku w m. Klukowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 235/2024
Biogram
Od września 1980 r., jako pracownik Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku, był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, 
a od listopada 1981 r. członkiem Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność”. Działalność związkową prowadził w ramach Komitetu Oporu Społecznego na terenie zakładu pracy.
25 sierpnia 1982 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w areszcie KWMO w Płocku, oskarżony o to, że w okresie od kwietnia 1982 r. do 25 sierpnia 1982 r. w Płocku sporządzał oraz rozpowszechniał znaczną ilość nielegalnych pism. 25 października 1982 r. został przetransportowany do Aresztu Śledczego w Łodzi. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 1982 r. został skazany na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata  i 50 tys. grzywny. Tego samego dnia został zwolniony z aresztu. W dniu 12 sierpnia 1983 r. tenże Sąd na zasadzie ustawy o amnestii z 21 lipca 1983 r. darował mu wymierzoną karę.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN