Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Świerzy Zenon
Zenon Świerzy
ur. w 1934 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 377/2016

Biogram

Pan Zenon  Świerzy był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”.  
Po wprowadzeniu stanu wojennego prowadził zagrożona odpowiedzialnością karną działalność mająca na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka,  kontynuując działalność w zdelegalizowanych strukturach związku. W okresie od 1982 r. do 1989 r. zajmował się kolportowaniem nielegalnych wydawnictw m. in. pt. „Hutnik”, „Zomorządność”, „Mała Polska”. Zaangażowany w organizowanie pomocy dla internowanych, aresztowanych i ich rodzin. W latach 1982-1984  Pan Zenon Świerzy był działaczem Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” przekształconej w grudniu 1982 r. Tymczasową Komisję Regionalną. 
Organizował i uczestniczył w Mszach za Ojczyznę w katedrze Świętej Rodziny w Częstochowie, aktywnie działał w Duszpasterstwie Akademickim przy parafii  św. Wojciecha, ponadto był  współorganizatorem Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.  
W 1989 r.  Zenon Świerzy uczestniczył w odbudowie struktur „Solidarności” na Politechnice Częstochowskiej w Częstochowie.     

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

innych materiałów

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności