Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Świerzy Zenon

Zenon Świerzy

ur. w 1934 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 377/2016
Biogram
Pan Zenon Świerzy był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego prowadził zagrożona odpowiedzialnością karną działalność mająca na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka, kontynuując działalność w zdelegalizowanych strukturach związku. W okresie od 1982 r. do 1989 r. zajmował się kolportowaniem nielegalnych wydawnictw m. in. pt. „Hutnik”, „Zomorządność”, „Mała Polska”. Zaangażowany w organizowanie pomocy dla internowanych, aresztowanych i ich rodzin. W latach 1982-1984 Pan Zenon Świerzy był działaczem Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” przekształconej w grudniu 1982 r. Tymczasową Komisję Regionalną. 
Organizował i uczestniczył w Mszach za Ojczyznę w katedrze Świętej Rodziny w Częstochowie, aktywnie działał w Duszpasterstwie Akademickim przy parafii św. Wojciecha, ponadto był współorganizatorem Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. 
W 1989 r. Zenon Świerzy uczestniczył w odbudowie struktur „Solidarności” na Politechnice Częstochowskiej w Częstochowie.   
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • innych materiałów