Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Włodzimierz Fronczek

ur. w 1947 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2022
Biogram
W trakcie studiów polonistycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dniu 11 marca 1968 r. uczestniczył w nielegalnym zgromadzeniu studentów podczas, którego został zatrzymany, a następnie przetrzymywany w więzieniu w Lublinie w dniach 12-15 marca 1968 r. Za powyższe został ukarany przez Kolegium Karno-Administracyjne grzywną w wysokości 2000 zł. Ponadto Pan Zbigniew Fronczek wspólnie z innymi studentami zajmował się przygotowywaniem ulotek nawołujących do wystąpień przeciwko ówczesnej władzy. W ramach represji został zawieszony w prawach studenta od 13 marca 1968 r. i powołany na miesięczne ćwiczenia wojskowe. 
W latach 1980-1989 zajmował się pisaniem artykułów zamieszczanych w prasie podziemnej m.in. w piśmie „Solidarność Nauczycielska”, które było wydawane od 1982 r. do 1990  r. w Lublinie
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • M. Dąbrowski Solidarność Nauczycielska (Lublin), Encyklopedia Solidarności, t. 3, Warszawa 2019
    • A. Łosowska, Marzec 1968 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – przebieg, sankcje i następstwa, [w:] Przegląd Archiwalny IPN t.13, Warszawa 2020