Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kossowski Hubert

Hubert Andrzej Kossowski

ur. w 1937 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 562/2015
Biogram
Był aktywnym działaczem opozycyjnym, zaangażowanym w działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Prowadził działalność polegającą na kolportażu i druku wydawnictw niepodległościowych. Został aresztowany 16 listopada 1982 r. i oskarżony o tworzenie struktur nielegalnej organizacji opozycyjnej oraz o współudział w zakłóceniu obchodów Rewolucji Październikowej odbywających się w listopadzie 1982 r. w Tatrze Wielkim w Warszawie. Postępowanie umorzono na mocy ustawy o amnestii, w wyniku czego został zwolniony z aresztu w dniu 4 sierpnia 1983 r. W latach 1982-1984, w związku z prowadzoną działalnością niepodległościową, był inwigilowany przez organy bezpieczeństwa państwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej