Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zygmunt Stypułkowski

ur. w 1926 roku w m. Wnory Wiechy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 169/2018
Biogram
W czasie odbywania służby wojskowej w 1949 r. został zatrzymany za antyrządową postawę. Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu skazał go w 1950 r. na karę 4 lat pozbawienia wolności. Wziął aktywny udział w walkach o Dom Katolicki w Zielonej Górze, które miały miejsce 30 maja 1960 r. Wraz z innymi mieszkańcami miasta przeciwstawił się decyzji władz i stanął w obronie budynku, który służył księżom i wiernym z parafii pw. św. Jadwigi. W związku z tym został tymczasowo aresztowany dnia 2 czerwca 1960 r., a Sąd Powiatowy w Zielonej Górze wyrokiem z dnia 18 czerwca 1960 r. skazał go na karę 5 lat pozbawienia wolności. Zygmunt Stypułkowski przebywał w więzieniu w latach 1949-1952 oraz 1960-1963. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej