Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Bogumiła Agnieszka Nowak
ur. w 1947 roku w m. Krogulcza Mokra
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 270/2016

Biogram

Pani Bogumiła Agnieszka Nowak brała czynny udział w strajku mającym miejsce w Radomiu w dniu 25.06.1976 r. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana dzień wcześniej w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych. Wówczas w  Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z Milicją Obywatelską. Pani Bogumiła Agnieszka Nowak nie podjęła tego dnia pracy w Radomskich Zakłądach Przemysłu Skórzanego "Radoskór" w Radomiu i nawoływała innych pracowników do przerwania pracy. W związku z tym w dniu 30.06.1976 r. została zwolniona z pracy bez okresu wypowiedzenia za "ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych".

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej