Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Włodarczyk Wiesław

Wiesław Stanisław Włodarczyk

ur. w 1957 roku w m. Zgoda
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 479/2017
Biogram
Pan Wiesław Włodarczyk jako członek NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1989 działał w strukturach związkowych na terenie Górnego Śląska i Zagłębia. Uczestniczył w tworzeniu organizacji związkowej przy Kopalni Węgla Kamiennego „Staszic” w Katowicach.  Aktywnie udzielał się w Duszpasterstwie Ludzi Pracy w Sosnowcu, strukturze kościelnej, która otaczała opieką studentów oraz wszystkich pracujących. Brał udział w organizowanych przed Katedrą Chrystusa Króla w Katowicach manifestacjach z okazji przypadających rocznic np. święto 3 Maja, 11 Listopada czy rocznica pacyfikacji kopalni „Wujek”. 
Zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw, które rozprowadzano na terenie Sosnowca. 
W 1989 r. zaangażował się w działania Komitetu Obywatelskiego „Solidarności”, który prowadził lokalną kampanię wyborczą poprzedzającą wybory do Sejmu i Senatu wyznaczone na dzień 4 VI 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków