Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tomaszewski Lech

Lech Tomaszewski

ur. w 1948 roku w m. Brześć Kujawski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 65/2018
Biogram
Lech Tomaszewski był działaczem NSZZ „Solidarność” w regionie bydgoskim. W sierpniu 1980 r. wszedł w skład Komitetu Strajkowego w Inowrocławskich Zakładach Chemicznych, a następnie zaangażował się w tworzenie zakładowych struktur związkowych, zostając Przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”.
Ponadto był członkiem Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” oraz Delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”. 
W 1981 r. był współzałożycielem podziemnych wydawnictw i pism niezależnych. Współredagował Serwis Informacyjny Regionalnej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” (biuletyn „Solidarność Wyborcza”).
W latach 1982-1989 kontynuował działalność w nielegalnych strukturach „Solidarności”, koordynując aktywność podziemnej grupy w Strzelnie. Współredagował, wydawał oraz kolportował nielegalne wydawnictwa i ulotki na terenie Inowrocławia, Mogilna i Strzelna.
Z powodu akcji plakatowania oraz posiadania nielegalnych wydawnictw został ukarany grzywną przez Kolegium do Spraw Wykroczeń. Organizował spotkania działaczy podziemia z regionu bydgoskiego, uczestniczył w organizacji Mszy za Ojczyznę oraz Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Strzelnie. 
W związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1980-1988.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • K. Osiński „Zarys dziejów NSZZ Solidarność Regionu Bydgoskiego (1980-1990)”, Gdańsk 2010
    • NSZZ "Solidarność"1980-1989. Tom 3 Polska Północna, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010