Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gałązka Ryszard

Ryszard Zygmunt Gałązka

ur. w 1951 roku w m. Garwolin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012
Biogram
Był członkiem NSZZ „Solidarność” w środowisku nauczycielskim w Białej Podlaskiej. W dniu 22 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Białej Podlaskiej. Następnie 8 stycznia 1982 r. przeniesiono go do Ośrodka Odosobnienia przy Zakładzie Karnym we Włodawie, skąd w dniu 2 lutego 1982 r. został zwolniony. 
Za noszenie znaczka „Solidarność”, posiadanie notatek zawierających treści negatywnie oceniające rzeczywistość PRL oraz brak dowodu osobistego, 16 sierpnia 1982 r. został ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń. Orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli wymierzono mu karę nagany z przeniesieniem do szkoły w innej miejscowości. 
W związku ze swoją działalnością opozycyjną w latach 1981-1989 był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w Białej Podlaskiej. W ramach represji SB w latach 1982-1986 zastrzegła mu możliwość wyjazdów zagranicznych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN