Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łysik Mirosław

Mirosław Tomasz Łysik

ur. w 1954 roku w m. Bytom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Pan Mirosław Łysik był aktywnym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Bytomskich Zakładach Naprawczych Przemysłu Węglowego. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność niepodległościową w ramach zdelegalizowanych struktur NSZZ „Solidarność”. 
Organizował zbiórki pieniężne na rzecz osób internowanych. 
Internowany od dnia 16 V-24 VII 1982 r. 
Po odzyskaniu wolności w dalszym ciągu prowadził w środowisku byłych działaczy NSZZ „Solidarność” działalność opozycyjną. Krytykował ustrój Polski Rzeczypospolitej Ludowej i sojusz polityczny ze ZSRR. Ponownie internowany w dniu 29 VIII 1982 r. W dniu 16 X 1982 r. został zwolniony z internowania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej