Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szwabowski Jan

Jan Paweł Szwabowski

ur. w 1937 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 86/2023
Biogram
Pracownik Krakowskich Zakładów Elektronicznych „Unitra-Telpod”. Od jesieni 1980 r. zaangażowany w powołanie struktur „Solidarności” w miejscu pracy. Wybrany wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 14-16 grudnia 1981 r. jeden z inicjatorów strajku okupacyjnego, po stłumieniu którego zatrzymany. Początkowo internowany, zaś w dniu 23 grudnia 1981 r. tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z 25 stycznia 1982 r. skazany na rok pozbawienia wolności z zawieszeniem jej wykonania na trzy lata. Po ogłoszeniu wyroku zwolniony.
Po wniesieniu apelacji przez prokuratora Sąd Najwyższy zmienił orzeczony wyrok nakazując bezwzględne wykonanie kary. Chcąc uniknąć uwięzienia zaczął się ukrywać, będąc poszukiwanym listem gończym. Ostatecznie Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w dniu 23 czerwca 1983 r. nakazał wstrzymanie wykonania kary na mocy przepisów amnestyjnych. 
W późniejszym okresie związany z podziemnymi strukturami „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej