Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Grześków

ur. w 1941 roku w m. Draganówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 94/2021
Biogram
Pan Stanisław Grześków pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego we Wrocławiu oraz był członkiem Zarządu Regionu „Dolny Śląsk” NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w związku z prowadzoną działalnością opozycyjną, Pan Stanisław Grześków został dwukrotnie internowany. Po raz pierwszy 13 grudnia 1981 r., został osadzony w Ośrodku Odosobnienia we Wrocławiu, zwolniony 21 grudnia 1981 r. Rok później 5 listopada został ponownie internowany w Zakładzie Karnym w Strzelinie, gdzie przebywał do 1 grudnia 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej