Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stróżak Andrzej

Andrzej Stróżak

ur. w 1959 roku w m. Niedźwiedź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2021
Biogram
Andrzej Stróżak był pracownikiem Krakowskiego Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego „Naftobudowa” w Krakowie oddelegowanym do pracy w Gdańsku. 3 maja 1982 r. wziął udział w manifestacji niepodległościowej w Gdańsku z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Podczas manifestacji został zatrzymany, a następnie 4 maja 1982 r. tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. W powyższej sprawie Wydział Śledczy KWMO w Gdańsku prowadził śledztwo, które zostało zakończone skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. 19 października 1982 r. wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku Pan Andrzej Stróżak  został uniewinniony i tego samego dnia zwolniony z aresztu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN