Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Niedźwiecki Jan

Jan Rajmund Niedźwiecki

ur. w 1944 roku w m. Newir
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 368/2016
Biogram
Jan Rajmund Niedźwiecki był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Fabryce Maszyn Budowlanych „ZREMB” w Lęborku. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany od 13 grudnia 1981 r. do 24 grudnia 1981 r. w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Po wyjściu z internowania nie zaprzestał działalności związkowej. Na terenie Lęborka jako działacz Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” był współredaktorem i kolporterem pisma „Robotnik Lęborka”. Był wielokrotnie zatrzymywany i aresztowany za działalność związkową. Przebywał   w aresztach i więzieniach od 29 grudnia 1982 r. do 23 lutego 1983 r. (areszt uchylono na mocy wyroku Wojskowego Sądu Garnizonowego w Koszalinie skazującego go na 1 rok i 3 miesiące więzienia w zwieszeniu na 3 lata) oraz od 17 maja 1983 r. do 26 lipca 1983 r. (areszt uchylono na mocy amnestii).
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t.3 Polska Północna, pod. red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, W-wa 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN