Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nadolny Piotr

Piotr Nadolny

ur. w 1962 roku w m. Łyse
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019
Biogram
Piotr Nadolny, zatrudniony jako strażak w Porcie Gdańskim, został w dniu 11.10.1982 r. zatrzymany przez MO w pobliżu ul. Kartuskiej w Gdańsku za udział w manifestacji, której uczestnicy obrzucili kamieniami funkcjonariuszy MO. W dniu 13.10.1982 r. Pan Piotr Nadolny został osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Wyrokiem z 20.12.1982 r. Sąd Wojewódzki w Gdańsku uniewinnił Piotra Nadolnego od zarzucanego mu czynu z powodu braku wystarczających dowodów. Pan Piotr Nadolny został zwolniony z aresztu w dniu 21.12.1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej