Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wilk  Jerzy

Jerzy Wilk

ur. w 1955 roku w m. Elbląg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2015
Biogram
Jerzy Wilk od 1988 r. zajmował się kolportażem materiałów bezdebitowych z parafii pw. św. Brygidy w Gdańsku do Elbląga. 26 lutego 1989 r. wszedł w skład Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego,  od 11 kwietnia 1989 r. członek elbląskiego Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ "Solidarność". 
Biogram opracowano na podstawie:
  • publikacji:
    • K. Nawrocki, Studium przypadku. Opór społeczny wobec władzy komunistycznej w województwie elbląskim (1976-1989), Elbląg-Gdańsk 2014
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN