Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wilk  Jerzy
Jerzy Wilk
ur. w 1955 roku w m. Elbląg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2015

Biogram

Jerzy Wilk od 1988 r. zajmował się kolportażem materiałów bezdebitowych z parafii pw. św. Brygidy w Gdańsku do Elbląga. 26 lutego 1989 r. wszedł w skład Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego,  od 11 kwietnia 1989 r. członek elbląskiego Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ "Solidarność". 

Biogram opracowano na podstawie:

publikacji:

K. Nawrocki, Studium przypadku. Opór społeczny wobec władzy komunistycznej w województwie elbląskim (1976-1989), Elbląg-Gdańsk 2014

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN