Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Marek Bohdan Kokosiński
ur. w 1947 roku w m. Chełm
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 421/2015

Biogram

 We wrześniu 1980 r. był założycielem związku NSZZ „Solidarność” w Muzeum Okręgowym w Chełmie, gdzie  pracował. Pełnił funkcję przewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" w tej placówce.  Był inicjatorem akcji strajkowych w muzeum i kolporterem wydawnictw bezdebitowych. Jednocześnie aktywnie działał  jako członek Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Chełmie.  Za działalność opozycyjną został internowany w dniu 16.12.1981 r.   na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Chełmie nr 75. Osadzony został w ośrodku odosobnienia w Chełmie, następnie we Włodawie i Zabrzu. Zwolniony w dniu 9.03.1982 r.  Po opuszczeniu miejsca odosobnienia nie zaprzestał działalności opozycyjnej aktywnie uczestnicząc w mszach w intencji Ojczyzny, rocznicowych manifestacjach patriotycznych, pikietach i demonstracjach.  Z powodu tej działalności aż do 1989 roku był inwigilowany i kontrolowany operacyjnie oraz otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata.  W 1989 roku ponownie został wybrany na Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Muzeum w Chełmie.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN