Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Winiecki Jerzy

Jerzy Winiecki

ur. w 1961 roku w m. Żnin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 547/2016
Biogram
Jerzy Winiecki w 1981 r. był studentem Akademii Rolniczej w Szczecinie. W związku z wprowadzeniem stanu wojennego i zawieszeniem działalności uczelni powrócił do miejsca zamieszkania w Żninie.
W nocy z 30 na 31 grudnia 1981 r. wziął udział w rozkolportowaniu na terenie miasta ulotek w formie życzeń świątecznych podpisanych przez NSZZ „Solidarność” oraz żałobnych klepsydr informujących o jej  „zamordowaniu”. Działania te spowodowały, że dniu 14 stycznia 1982 r. został zatrzymany i przesłuchany oraz przeprowadzono rewizję w jego miejscu zamieszkania. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 17 lutego 1982 r. został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności. Karę więzienia odbywał w Zakładach Karnych w Inowrocławiu i Potulicach. W dniu 21 lipca 1982 r. został przedterminowo zwolniony z reszty odbycia kary na okres próby 1 roku i poddany dozorowi kuratora sądowego. Zastrzeżono mu również możliwość wyjazdów zagranicznych. 


Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN