Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Świtalska Izabela

Izabela Kazimiera Świtalska

ur. w 1948 roku w m. Bardo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 448/2021
Biogram
Izabela Świtalska dnia 13 czerwca 1982 r. wraz z mężem Jerzym Świtalskim oraz Barbarą i Alojzym Maliszewskimi zorganizowała akcję protestacyjną na terenie Gdańska. Wspólnie z innymi osobami przeszła od Kościoła Mariackiego pod bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej oraz Pomnik Poległych Stoczniowców w celu złożenia tam kwiatów, jednocześnie rozpowszechniała ulotki oraz wykrzykiwała hasła wolnościowe. Podczas manifestacji została zatrzymana. 
15 czerwca 1982 r. postawiono jej zarzuty oraz wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni zakończyła śledztwo 14 sierpnia 1982 r. skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni. 26 października 1982 r. sprawę przekazano do rozpatrzenia Sądowi Wojewódzkiemu w Gdańsku, który to wyrokiem z dnia 16 listopada 1982 r. skazał Izabelę Świtalską  na karę 3 miesięcy aresztu, na poczet której zaliczono jej okres tymczasowego aresztowania. 17 listopada 1982 r. została zwolniona z Aresztu Śledczego w Gdańsku. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN