Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kucharek Stanisław
Stanisław Stefan Kucharek
ur. w 1926 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 181/2015

Biogram

Pan Stanisław Stefan Kucharek od października 1980 r. należał do NSZZ„Solidarność”. Był współorganizatorem Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Zakładach Materiałów Budowlanych ZREMB, a następnie członkiem Komisji Zakładowej oraz skarbnikiem. Był współorganizatorem strajku okupacyjnego w siedzibie Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Radomiu w listopadzie 1980 r. W latach 1980-1981 współorganizował strajki ostrzegawcze w Zakładach Materiałów Budowlanych ZREMB w Radomiu. W wyniku swej działalności został w dniu 13.12.1981 r. internowany. Osadzony był w następujących Ośrodkach Odosobnienia: w Kielcach, Radomiu, Darłówku, Koszalinie oraz Szczecinku. Został zwolniony z internowania w dniu 11.06.1982 r. Po odzyskaniu wolności kontynuował działalność opozycyjną, m.in. zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych, m.in. czasopism: „Wolny Robotnik”, „Tygodnik Mazowsze”. W związku ze swoją działalnością Pan Stanisław Stefan Kucharek był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, a w jego miejscu zamieszkania przeprowadzano rewizje.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności