Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zenon Józef Miller

ur. w 1929 roku w m. Zdrój
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011
Biogram
Został aresztowany 16 lutego 1956 r. pod zarzutem nielegalnego przechowywania broni palnej oraz środków wybuchowych w latach 1947-1956 w Kobylnikach. Został umieszczony w Areszcie Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu. Postawiono mu również zarzut udziału w „Związku” mającym na celu gromadzenie broni palnej i amunicji, dokonywanie napadów rabunkowych oraz kolportowanie ulotek antypaństwowych. „Związek” ten działał w latach 1948-1955 na terenie Grodziska Wielkopolskiego. Nie posiadał nazwy, liczył 5 członków którzy odbywali konspiracyjne spotkania, podczas których omawiali aktualną sytuację polityczną w Polsce i na świecie. Członkowie organizacji gromadzili broń i amunicję na wypadek wybuchu trzeciej wojny światowej mieli za zadanie przejść do partyzantki i walczyć przeciwko przedstawicielom obowiązującego ustroju. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu z 4 maja 1956 r. uchylono tymczasowe aresztowanie, a 16 maja 1956 r. umorzono postępowanie na mocy ustawy o amnestii z 27 kwietnia 1956 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN