Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Madajczyk-Krasowska Barbara

Barbara Madajczyk-Krasowska

ur. w 1947 roku w m. Zakrzewo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 170/2018
Biogram
Pani Barbara Madajczyk-Krasowska od 1976 r. zatrudniona w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Gdańsku, od września 1980 r. należała do NSZZ „Solidarność” jako członek Komisji Zakładowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizowała Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy kościele pw. św. Mikołaja w Gdańsku, gdzie m.in. prowadziła spotkania z pisarzami, dziennikarzami i działaczami opozycyjnymi. W 1984 r. została zwolniona z pracy.  16 lipca 1987 r. Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie miasta Gdańska nałożyło na Panią Barbarę Madajczyk-Krasowską karę grzywny w wysokości 50 tys. zł za to, że od 2 do 14 marca 1987 r. rozpowszechniała wydawnictwa bezdebitowe oraz grafiki autorstwa Jacka Fedorowicza. 
W maju i sierpniu 1988 r. jako pracownik Gdańskiej Agencji Informacyjnej „S” (od 1989 r. kierownik) przekazywała informacje o strajkach do Radia Wolna Europa i innych mediów zachodnich. Po strajkach w 1988 r. informowała (w ramach GAI „S”) m.in. o tworzeniu struktur „S”, demonstracjach, zatrzymaniach, przygotowaniach do obrad Okrągłego Stołu, konferencjach Lecha Wałęsy itp. 
Od 29  stycznia 1988 r. do 4 października 1989 r. była inwigilowana przez Wydział III WUSW w Gdańsku w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Menora”. Od 1989 r. zatrudniona  w Tymczasowym Zarządzie Regionu.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności