Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Rojkowski

ur. w 1957 roku w m. Włodawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 73/2014
Biogram
Andrzej Rojkowski w 1986 r. został członkiem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kutnie. Działalność opozycyjną prowadził do stycznia 1989 r. Zajmował się m.in. organizacją sieci kolportażu „Gazety Podziemnej” – głównego organu Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Ziemi Kutnowskiej na terenie Gostynina we współpracy z członkami gostynińskich struktur „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • M. Przybysz, "NSZZ »Solidarność« Region Ziemia Kutnowska" [w] "NSZZ »Solidarność« 1980-1989", t. IV, "Polska Zachodnia", red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
    • "Kutno poprzez wieki" t. 2, red. J. Szymczak, Kutno-Łódź 2011