Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marian Władysław Lenartowicz

ur. w 1954 roku w m. Jasło
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
Marian Lenartowicz był pracownikiem Huty Szkła w Jaśle, a następnie w Tarnowcu. Od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w strajku w dniu 14.12.1981 r. Był współorganizatorem pomocy dla internowanych, aresztowanych i zwolnionych z pracy. W okresie od 1983 r. do 1985 r. w Jaśle zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw książkowych, biuletynów oraz ulotek nawołujących do bojkotu wyborów, m.in. co miesiąc przywożąc prasę podziemną z Regionu Mazowsze. W dniu 05.09.1985 r. po rewizji w mieszkaniu, Marian Lenartowicz został zatrzymany, a 07.09.1985 r. Prokuratura Rejonowa w Krośnie wydała postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu jako podejrzanego o kolportaż nielegalnych wydawnictw w okresie od jesieni 1983 r. do lipca 1985 r. Dnia 26.10.1985 r. uchylono decyzję o areszcie tymczasowym, a 04.11.1985 r. Marian Lenartowicz został zwolniony. Prokuratura Rejonowa w Krośnie postanowieniem z dnia 30.11.1985 r. warunkowo umorzyła postępowanie karne, wyznaczając okres próbny na 2 lata i zobowiązując do wypłacenia kwoty 12 000 zł na cele społeczne. Obciążono go także kosztami postępowania. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Z dziejów Solidarności podkarpackiej 1980-1990, red. B. Adamski, Krosno 1992
    • S. Koczwara, K. Poniatowski, K. Rozenbeiger, Stan wojenny w Jaśle i okolicy, Jasło 2016,
    • K. Poniatowski, Moje wybory, Jasło 2012,