Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kosacz Jerzy

Jerzy Kosacz

ur. w 1942 roku w m. Budsław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015
Biogram
Jerzy Kosacz angażował się w działalność opozycyjną jako  członek NSZZ „Solidarność” od września 1980 r. oraz przewodniczący MKZ w Kwidzynie, współzałożyciel i redaktor „Biuletynu Związkowego” MKZ NSZZ „Solidarność     w Kwidzynie” i „Poradnika Prawnego MKZ NSZZ „Solidarność w Kwidzynie”. 
Internowany w Zakładzie Karnym w Iławie w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 13 stycznia 1982 r. W marcu 1982 r. zwolniony z pracy. W latach 1984-1985 był przewodniczącym podziemnej MKK „Solidarność” w Kwidzynie. Od 1985 r. do 1989 r. członek Tymczasowego Zarządu Regionu „Solidarność” w Elblągu. Dnia 15 grudnia 1985 r. aresztowany, osadzony w areszcie RUSW w Kwidzynie, a następnie w WUSW i Areszcie Śledczym w Elblągu. Zwolniony 28 marca 1986 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN