Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wojnowski Henryk

Henryk Wojnowski

ur. w 1941 roku w m. Chełmno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 38/2022
Biogram
Henryk Wojnowski  był członkiem NSZZ „Solidarność”  w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej „Merinotex”, gdzie pracował na stanowisku ślusarza-brygadzisty. Dnia 5 lipca 1982 r. został zatrzymany w związku z podejrzeniem o kolportaż i produkcję nielegalnych wydawnictw po wprowadzeniu stanu wojennego. W dniu 7 lipca 1982 r. internowano go w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie, pozostawał tam do 24.07.1982 r. Po zwolnieniu z internowania kontynuował nielegalną działalność. W związku z tym po raz kolejny został internowany. W dniach od 30 sierpnia 1982 r. do 14 września 1982 r. przebywał w O.O. w Kwidzynie. Następnie był członkiem powstałej w dn. 13 lipca 1987 r. w TPCz „Merinotex” grupy inicjatywnej zamierzającej do reaktywowania NSZZ „Solidarność” w tym zakładzie pracy przed przyjazdem papieża Jana Pawła II do Polski. Aktywnie działał w duszpasterstwie zawodowym, współorganizował msze św. dla pracowników swojego zakładu pracy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej