Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bulc Andrzej

Andrzej Bulc

ur. w 1951 roku w m. Przasnysz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 67/2018
Biogram
Andrzej Bulc od 1973 r. był zatrudniony w Zakładach Okrętowych Urządzeń Elektrycznych i Automatyki „Elmor” w Gdańsku. W 1978 r. został członkiem Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Wchodził w skład redakcji „Robotnika Wybrzeża”, zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw. Uczestniczył w uroczystościach rocznicowych 3 maja, 11 listopada, Grudnia 1970. W okresie od czerwca 1978 r. do maja 1980 r. Andrzej Bulc był dwukrotnie zatrzymywany na 48 godzin, pięciokrotnie poddawany był przeszukaniom osobistym, jego mieszkanie było dwukrotnie przeszukiwane. W sierpniu 1978 r. został pozbawiony przez swój zakład pracy dopłaty do kwaterunku, a następnie wykwaterowany, natomiast w maju 1979 r. został zwolniony dyscyplinarnie z pracy. Rok później rozpoczął pracę w Biurze Badawczym ds. Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W październiku 1980 r. został przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy, natomiast od 1 września 1981 r. pracował we Wszechnicy Robotniczej Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, gdzie przebywał do 21 lipca 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej