Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Ledzion Jerzy
Jerzy Ledzion
ur. w 1954 roku w m. Model
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012

Biogram

Był działaczem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Sprzętu Oświetleniowego „Polam” w Gostyninie. Po wprowadzeniu stanu wojennego rozpoczął działalność w „tajnej strukturze związkowej”. Został internowany 31 sierpnia 1982 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku. Decyzję o internowaniu uzasadniono podejrzeniem, że „podjąłby działalność zmierzającą do organizowania wrogich wystąpień antypaństwowych”. Został zwolniony z internowania 16 listopada 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN