Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Michał Józef Ciesielski

ur. w 1949 roku w m. Kobylin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 323/2018
Biogram
Michał Ciesielski  działał w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Zbiorczej Szkole Gminnej w Kobylinie. Od 14.04.1980 r. do 19.09.1980 r. był osadzony w areszcie w związku z podejrzeniem podpalenia pomieszczeń Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR w Kobylinie. 13.11.1980 r. Sąd Wojewódzki w Lesznie skazał go na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata. 13.12.1981 r. został internowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Głogowie, po opuszczeniu którego, w lipcu 1982 r., odmówił podpisania zobowiązania do wychowywania młodzieży „w duchu socjalistycznym”, co spowodowało zawieszenie go w prawach nauczyciela i zakaz pracy w szkolnictwie od stycznia 1983 r. przez okres 3 lat. Po uwzględnieniu odwołania od września 1983 r. powrócił do pracy w Zbiorczej Szkole Gminnej w Kobylinie. W latach 1981–1988 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej