Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Czarnota Stanisław
Stanisław Czarnota
ur. w 1957 roku w m. Krosno Odrzańskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018

Biogram

Pan Stanisław Czarnota w listopadzie 1980 r. został wybrany przewodniczącym ZKZ NSZZ „Solidarność” przy KWK „Jaworzno”. Był organizatorem masówek i strajków ostrzegawczych na terenie zakładu pracy. W marcu 1981 r. Pan Stanisław Czarnota utworzył Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z udziałem zakładów z terenu Jaworzna z siedzibą w Kopalni Węgla Kamiennego „Jaworzno”. Był również delegatem na ogólnopolską konferencję NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. 
W dniu 13 XII 1981 r. internowany początkowo w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich, a następnie przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Uhercach, Załężu i Nowym Łupkowie. Z internowania został zwolniony 13 XII 1982 r. 
Po zwolnieniu podjął pracę na KWK „Jaworzno” na swym poprzednim stanowisku.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN