Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czarnota Stanisław

Stanisław Czarnota

ur. w 1957 roku w m. Krosno Odrzańskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018
Biogram
Pan Stanisław Czarnota w listopadzie 1980 r. został wybrany przewodniczącym ZKZ NSZZ „Solidarność” przy KWK „Jaworzno”. Był organizatorem masówek i strajków ostrzegawczych na terenie zakładu pracy. W marcu 1981 r. Pan Stanisław Czarnota utworzył Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z udziałem zakładów z terenu Jaworzna z siedzibą w Kopalni Węgla Kamiennego „Jaworzno”. Był również delegatem na ogólnopolską konferencję NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. 
W dniu 13 XII 1981 r. internowany początkowo w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich, a następnie przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Uhercach, Załężu i Nowym Łupkowie. Z internowania został zwolniony 13 XII 1982 r. 
Po zwolnieniu podjął pracę na KWK „Jaworzno” na swym poprzednim stanowisku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN