Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Monarcha

ur. w 1945 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 14/2013
Biogram
Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Regionu Bydgoskiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w rozpowszechnianiu nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez NSZZ „Solidarność” za co w dniu 8 czerwca 1982 r. został zatrzymany. Śledztwo zakończyło się sporządzeniem aktu oskarżenia, a sprawa została przekazana do Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, który przekazał ją zgodnie z właściwością do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział III Karny w dniu 28 lutego 1983 r. skazał go na karę grzywny w wysokości 25 tysięcy złotych. Niniejszy wyrok został zaskarżony. W dniu 7 czerwca 1983 r. Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy II Wydział Karny zmienił zaskarżony wyrok i wymierzył karę 10 miesięcy więzienia i potrącenia 10% wynagrodzenia na rzecz Skarbu Państwa. 23 września 1983 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy darował karę na zasadzie amnestii z dnia 21 lipca 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN