Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gołczyński Marian

Marian Władysław Gołczyński

ur. w 1937 roku w m. Nowy Targ
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
Pracownik Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Podhale”. Od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”. Wybrany do składu Komisji Zakładowej związku. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach „Solidarności”. Zaangażowany w organizację zbiórek pieniężnych w celu wsparcia represjonowanych oraz ich rodzin. Uczestnik manifestacji w Nowym Targu w dniu 31 sierpnia 1982 r., w związku z udziałem w której został ukarany grzywną. Czynny w kolportażu wydawnictw podziemnych.
W dniu 5 lipca 1984 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany z związku z podejrzeniem rozprowadzania druków bezdebitowych. Zwolniony w dniu 26 lipca 1984 r. po umorzeniu postępowania karnego na mocy przepisów amnestyjnych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN