Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jacek Guzowski

ur. w 1968 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 562/2015
Biogram
W latach 1984-1986 był współpracownikiem Młodzieżowego Komitetu Oporu w Zasadniczej Szkole Rzemiosł Artystycznych w Warszawie, do 1989 r. był również kolporterem prasy podziemnej. W 1986 r. włączył się aktywnie w działalność Solidarności Walczącej, był jednym ze współorganizatorów warszawskiego oddziału tej organizacji, a także współzałożycielem i szefem Grup Wykonawczych. Powadził podziemną działalność poligraficzną, uczestniczył w wydawaniu pism SW m.in. tytułów: „Alternatywy” „Wolny Strzelec”, „Warszawski Biuletyn Uliczny”. 
W drugiej połowie lat osiemdziesiątych aktywnie uczestniczył w licznych akcjach ulotkowych, pikietach i demonstracjach. Współpracował również z innymi organizacjami podziemia w tym z Międzyzakładowym Robotniczym Komitetem Solidarności, Grupami Oporu Solidarni oraz Polską Partią Socjalistyczną (frakcja Rewolucja Demokratyczna).Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN