Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kabat Andrzej

Andrzej Kabat

ur. w 1959 roku w m. Jeleśnia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 218/2019
Biogram
Pan Andrzej Kabat w latach 80-tych był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej. W lutym 1981 r. został delegatem Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej na strajk w Politechnice Łódzkiej ws. rejestracji NZS. Od września 1981 r. był członkiem Komisji Uczelnianej NZS, a w okresie listopad-grudzień 1981 r. uczestniczył w strajku solidarnościowym w Filii Polotechniki Łódzkiej ze studentami Wyższej Szkole Inżynieryjnej w Radomiu. Ponadto w tym okresie był członkiem Rady Programowej „Wszechnicy Podbeskidzia”. Utrzymywał kontakty z działaczami Konfederacji Polski Niepodległej oraz Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. 
Kolportował wydawnictwa bezdebitowe (od lutego 1982 do października 1983 r. był współredaktorem i drukarzem przeglądu prasy podziemnej „Bibuła”, a w latach 1984-1989 pisma „Solidarność Podbeskidzia”). Prowadził bibliotekę „wydawnictw niezależnych”. W okresie tym napisał, w oparciu o literaturę bezdebitową, broszurę znaną jako tzw. „Książka Kabata”, w której  scharakteryzował okres odbudowy państwowości polskiej. Ponadto był współautorem artykułu o antyradzieckiej wymowie dot. obozów jenieckich w ZSRR w okresie II wojny światowej. 
W związku z powyższym, a w szczególności z uwagi na jego zaangażowanie w strukturach NZS oraz z uwagi na powiązania ze środowiskiem Komitetu Obrony Robotników Pan Andrzej Kabat pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa, która prowadziła kwestionariusz ewidencyjny kryptonim „Biblioman” (14 IV 1983-20 I 1986). 
Od 1985 r. był członkiem struktury podziemnej Regionalnej Komisji Wykonawczej Trzeci Szereg „S”. 
Jego negatywna postawa i stosunek wobec PZPR, ustroju społeczno-politycznego Polski, krytyczne wypowiedzi na temat związków zawodowych, były powodem prowadzenia przez SB sprawy opracowania rozpracowania kryptonim „Emisariusz” (19 V 1988-6 XI 1989). Materiały z dwóch wyżej podanych spraw zostały częściowo zniszczone.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej