Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Marcin Sokołowski

ur. w 1947 roku w m. Lądek-Zdrój
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 71/2018
Biogram
Krzysztof Marcin Sokołowski od 1980 r. działał w NSZZ „Solidarność” w Zakładach Mechanicznych „Chemitex” w Sieradzu. W maju 1981 r. został delegatem na I Walne Zebranie Delegatów, następnie wszedł w skład Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Sieradzkiej. 
Od 21.12.1981 r. do 24.07.1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu. W latach 1983–1985 współpracował z Międzyregionalną Komisją Koordynacyjną Kalisz–Konin–Sieradz, a w latach 1988–1989 był współprzewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego „Solidarność” Ziemi Sieradzkiej.  Zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych. 16.12.1983 r. został aresztowany, a 12.03.1984 r. skazany przez Sąd Rejonowy w Sieradzu na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. 
W latach 1982–1989 podlegał inwigilacji ze strony SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN