Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krukowski Marek
Marek Krukowski
ur. w 1961 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 295/2016

Biogram

Marek Krukowski w 1976 r., jako uczeń Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu, został zatrzymany przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej za malowanie haseł antypaństwowych na budynkach i umieszczony w Izbie Dziecka we Wrocławiu. 
Od 1980 r. był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Medycznej, członkiem Komitetu Uczelnianego, a jednocześnie uczestnikiem strajków na uczelniach Wrocławia oraz Gdańska. Z powodu odmowy złożenia przysięgi wojskowej w 1983 r. został relegowany z uczelni. W latach 1982-1987 był wielokrotnie zatrzymywany, a także poddawany rewizjom i przesłuchaniom. 
Kolportował podziemne ulotki i wydawnictwa, między innymi „Dezerter” i „Prawda Nas Wyzwoli”. Brał udział w manifestacjach i głodówkach protestacyjnych, a także koordynował akcje organizowane w obronie więźniów politycznych. Od 1985 r. uczestniczył w akcjach Ruchu „Wolność i Pokój”, rozpowszechniał nielegalne pisma i współorganizował ogólnopolskie spotkania Ruchu. 
W latach 1987-1989 uczestniczył w happeningach Pomarańczowej Alternatywy na terenie Wrocławia, a także w spotkaniach Międzymiastówki Anarchistycznej w Gdańsku.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności