Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Duklanowski Wojciech

Wojciech Antoni Duklanowski

ur. w 1945 roku w m. Gościszka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 62/2016
Biogram
Wojciech Antoni Duklanowski prowadził działalność opozycyjną w marcu 1968 roku oraz w latach 1980-1989. 
	W marcu 1968 roku wziął udział w manifestacji studenckiej. 
W dniach 20-30 sierpnia 1980 roku kierował zorganizowanym przez siebie strajkiem w Fabryce Kontenerów ,,Unikon’’. Od września był członkiem ,,S’’ i w październiku został przewodniczącym Komisji Zakładowej ,,S’’.
	W dniach 13-15 grudnia 1981 roku, jako członek Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, wziął udział w strajku w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego. 15.12.1981 r. został aresztowany i umieszczony w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu, gdzie przebywał do zwolnienia w dniu 04.03.1982 r. Pomimo zastosowanych represji nie zaprzestał działalności opozycyjnej, organizując zbiórki dla represjonowanych oraz ich rodzin. Zaangażował się w tworzenie i kolportaż wielu pism niezależnych, m.in. ,,Bis’’, ,,Grot’’, ,,Jedność’’, ,,PSPP’’.
	09.11.1982 r.  został zatrzymany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim. Z internowania został zwolniony w dniu 23.12.1982 r. 
Po wyjściu na wolność kontynuował nielegalną działalność organizacyjno-kolporterską i uczestniczył w manifestacjach opozycji. Od 1987 roku był współorganizatorem akcji rejestrowania Komitetów Założycielskich ,,S’’. W sierpniu 1988 roku był członkiem Grupy Pomocowej dla strajków w Szczecinie. Został także autorem i redaktorem pisma ,,Kurier Strajkowy’’.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej