Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chudzik Romuald

Romuald Chudzik

ur. w 1954 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2018
Biogram
Romuald Chudzik brał czynny udział w wydarzeniach, do których doszło w Szczecinie w grudniu 1970 r. Uczestniczył w strajku robotników, a następnie w starciach z milicją i wojskiem na terenie miasta. Brał udział w strajkach w okresie sierpnia 1980 r. W latach 1980-1981 był członkiem NSZZ „Solidarność”, a następnie podziemnych struktur związkowych.
Po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce zaangażował się w kolportaż prasy drugoobiegowej, prowadził również zbiórki funduszy na rzecz osób karanych przez komunistyczne władze za działalność opozycyjną. W latach 80. XX w. uczestniczył także w manifestacjach i happeningach upamiętniających wydarzenia i osoby utożsamiane z niepodległym bytem państwa polskiego oraz kontestujących ówczesny ustrój polityczny Polski. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków