Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kurek Andrzej

Andrzej Kurek

ur. w 1953 roku w m. Bytom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2019
Biogram
Pan Andrzej Kurek był studentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Aktywny członek Stowarzyszenia „PAX”, członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów ( również w jego podziemnych strukturach ) oraz Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele św. Barbary w Bytomiu. 
Pan Andrzej Kurek będąc studentem gromadził materiały bezdebitowe sygnowane przez KOR i KPN. Za powyższe został w dniu 6 III 1982 r. zatrzymany, a następnie w dniu 8 III 1982 r. internowany. Umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu-Zdroju, następnie w Uhercach. Zwolniony z internowania w dniu 16 IV 1982 r. 
Z racji nie zaprzestania działalności opozycyjnej po wprowadzeniu stanu wojennego i kontynowania jej do 1989 r., inwigilowany operacyjnie przez służby.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN