Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Tarwacki Włodzimierz
Włodzimierz Dariusz Tarwacki
ur. w 1937 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 146/2019

Biogram

Był działaczem NSZZ „Solidarność”. Po 13 grudnia 1981 r. kontynuował działalność w konspiracyjnym Zespole Technicznym na Politechnice Warszawskiej, opracowującym i wykonującym na rzecz podziemnej „Solidarności”: nadajniki napisów (m.in. „Solidarność Żyje”) pojawiających się na ekranach telewizorów, miniaturowe radioodbiorniki dla internowanych, aparat do wykrywania podsłuchów radiowych, detektor podczerwieni do wykrywania obserwacji przez noktowizory. Był współorganizatorem Zespołu Technicznego oraz odpowiadał za jego łączność z konspiracyjnymi władzami Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. Działał na rzecz podziemnej „S” od początku stanu wojennego co najmniej do 1983 r.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

Kartki z historii podziemnej "Solidarności" w Politechnice Warszawskiej 1982-1989, red. T. Buczkowski, Warszawa 2005