Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Karbowski Franciszek

Franciszek Karbowski

ur. w 1947 roku w m. Płośnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 574/2014
Biogram
Pan Franciszek Karbowski był członkiem Komitetu Strajkowego w sierpniu 1980 r.   w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, a następnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Od stycznia 1982 r. działał w Kasie Wzajemnej Pomocy. Zbierał składki na pomoc rodzinom internowanych, aresztowanych i skazanych kolegów.  Brał aktywny udział w akcjach protestacyjnych organizowanych przez podziemną „Solidarność”. Zajmował się kolportażem prasy podziemnej. Był wielokrotnie zatrzymywany   i przesłuchiwany przez SB. Należał do Bractwa Oblatów Św. Brygidy oraz Kapituły Domu Gdańskiego. W 1988 r. był jednym ze współorganizatorów jawnych struktur „NSZZ „Solidarność” w Stoczni Północnej. Za udział w strajku zorganizowanym we wrześniu 1988 r. na terenie Stoczni Północnej został zwolniony z pracy wraz z 30 innymi osobami, jednak w wyniku negocjacji został przywrócony do pracy. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków