Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Piotr Sylwester Łukaszewski

ur. w 1953 roku w m. Piotrków Kujawski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2015
Biogram
Od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność", pełnił funkcje przewodniczącego Komisji Oddziałowej, członka Komitetu Zakładowego w Zakładach Włókien Chemicznych ,,Elana", delegata na I WZD Regionu Toruńskiego, członka Zarządu Regionu. W 1981 r. współtworzył toruński Komitet Obrony Więzionych za Przekonania. Po 13 grudnia 1981 r. nie zaprzestał działalności związkowej. Współorganizował tajne Tymczasowe Prezydium Zarządu Regionu, Rejonowy Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności, Zwolnionym z Pracy i ich Rodzinom. Uczestniczył w kolportażu wydawnictw podziemnych w zakładach pracy. W latach 1982-1985 był jednym z twórców podziemnego pisma ,,Elana", na potrzeby którego dostarczał papier i sprzęt poligraficzny. 30 kwietnia 1982 r. został aresztowany, był przetrzymywany Areszcie Śledczym w Toruniu, następnie w Inowrocławiu. 22 czerwca 1982 r. został skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu w tzw. „procesie elanowskim” na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata i karę grzywny. 
Od 1984 r. był członkiem Toruńsko Warszawskiego Komitetu Upamiętniającego Miejsce Uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki. Aktywnie działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy, współorganizował msze za Ojczyznę w parafii NMP w Toruniu. W latach 1983-1984 prowadził próby sprzętu i nadawał audycje Radia ,,Solidarność" w paśmie UKF. W 1985 r. udostępniał mieszkanie na emisję Radia ,,S" i haseł solidarnościowych w paśmie TVP1. Został aresztowany 28 listopada 1985 r., przetrzymywany w AŚ w Toruniu, następnie w Bydgoszczy. 22 stycznia 1986 r. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata i karę grzywny, w 1986 sprawę umorzono na mocy amnestii. Został zwolniony z pracy, w latach 1985-1986 pozostawał bez zatrudnienia, był wielokrotnie zatrzymywany i poddawany rewizjom. W 1987 r. został członkiem jawnego Tymczasowego Komitetu Założycielskiego ,,Solidarność" w Elanie i łącznikiem pomiędzy toruńskimi zakładami pracy. W latach 1987-1988 działał jako kurier przewożący sprzęt dla radia Solidarności Walczącej we Wrocławiu. Był inwigilowany przez SB w Toruniu.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej