Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lampka Roman

Roman Piotr Lampka

ur. w 1946 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2012
Biogram
Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji w Bydgoszczy oraz przewodniczącego Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Koronowie. Był inicjatorem wielu akcji protestacyjnych. W dniu 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Potulicach gdzie przebywał do 22 stycznia 1982 r. W czerwcu 1982 r. z powodów politycznych wyemigrował do RFN.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej