Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Śmiałek Franciszek

Franciszek Felicjan Śmiałek

ur. w 1951 roku w m. Gwizdów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 95/2021
Biogram
Franciszek Śmiałek w 1981 r. był przewodniczącym Koła Wiejskiego NSZZ „Solidarność” RI w Biedaczowie. Od 1982 r. był współpracownikiem Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. W latach 1982-1983 przewoził z punktów kolportażowych RKW „Solidarność” w Rzeszowie biuletyny i wydawnictwa, które były rozprowadzane w zakładach pracy w Leżajsku i wśród rolników indywidualnych. W latach 1983-1988 był kolporterem książek, ulotek, biuletynów oraz podziemnego pisma „Żądło”. W 1984 r. został członkiem konspiracyjnej Terenowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Leżajsku. Był jednym z organizatorów „Tygodnia historycznego” poświęconego „białym plamom” w historii Polski, zorganizowanego w sali katechetycznej przy Klasztorze O.O. Bernardynów w Leżajsku. Od 1989 r. był również członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Leżajsku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • NSZZ Solidarność 1980-1989, Tom 5, Polska Środkowo-Wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, IPN, Warszawa 2010
    • D. Iwaneczko, Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980–1989, Warszawa. 2005;